Type and press Enter.

Home

Because we love coffee

Hãy pha những kiểu mình thích hãy uống thứ mình phê hay mê

– Oh Yah! –
Because we love coffee

About Us

Dù chữ O bị biến đổi như thế nào thì vẫn là chữ O. Câu chuyện chúng tối muốn truyền tải
là dù vẻ bề ngoài có thay đổi như sao thì thương hiệu vẫn giữ được hương vị cà phê.
Hãy pha những kiểu mình thích, hãy uống thứ mình phê, hãy thể hiện tính cách của mình.

Menu

Location

WHERE

47/25 Trần Quốc Toản, Q3, HCM

WHEN

Monday – Sunday
8am – 5pm